400 - Schroefadapters

M42233 GT-10 Schroefadapter L.-zijde Olympus ACM

M42320 GT-10 Schroefadapter L.-zijde Olympus

M42373 GT-10 Schroefadapter L.-zijde Storz

M42375 GT-10 Schroefadapter L.-zijde Heine

M42377 GT-10 Schroefadapter L.-zijde Wolf (Foto/TV)

M42378 GT-10 Schroefadapter L.-zijde Pentax

M42405 GT-2 Schroefadapter L.-zijde Olympus

M42407 GT-2 Schroefadapter L.-zijde Heine

M42409 GT-2 Schroefadapter L.-zijde Wolf (Foto/TV)

M42545 Schroefadapter O.-zijdeOlympus WA

M43715 Schroefadapter O.-zijdeStorz Olympus Winter

M41521 Schroefadapter O.-zijdeWolf / HSW

M45386 Schroefadapter O.-zijdeZeiss ACM Brit. Stand.

M41730 Schroefadapter O.-zijdeOlympus met hitteschild

Overzicht Overzicht Schroefadapters

M41743 GT-2 Schroefadapter L.-zijde ACM Brit. Stand. Stryker

M41746 Schroefadapter O.-zijdeACM Brit. Stand.

M41893 GT-2 Schroefadapter L.-zijde Storz

M41341 GT-2 Schroefadapter L.-zijde Pentax

M41461 GT-2 Schroefadapter L.-zijde ACM Brit. Stand. Stryker