105 - Pincetten

325212FX Anatomische pincet ADSON 120,0mm

325512FX Chirurgische pincet micro-ADSON 120,0mm

032111FX Oorpincet TROELTSCH 110,0mm

032113FX Oorpincet TROELTSCH 130,0mm

032118FX Oorpincet TROELTSCH 180,0mm

032414FX Oorpincet LUCAE 140,0mm

032424FX Oorpincet LUCAE 140,0mm

172400FX CI Elektrodenpincet 155,0mm