105 - Pincetten

032111FX Oorpincet TROELTSCH lengte 110 mm

032113FX Oorpincet TROELTSCH lengte 130 mm

032118FX Oorpincet TROELTSCH lengte 180 mm

032414FX Oorpincet LUCAE

032424FX Oorpincet LUCAE zeer fijn uitgevoerd

172400FX CI Elektrodenpincet

325212FX Anatomische pincet ADSON

325512FX Chirurgische pincet ADSON