118 - MINI-LEXER Osteotomen

HB3488-04 Mini-Lexer Osteotoom 4,0mm, 18,0cm

HB3488-06 Mini-Lexer Osteotoom 6,0mm, 18,0cm

HB3488-08 Mini-Lexer Osteotoom 8,0mm, 18,0cm

HB3488-10 Mini-Lexer Osteotoom 10,0mm, 18,0cm

HB3488-12 Mini-Lexer Osteotoom 12,0mm, 18,0cm