104 - Gynaecologie scharen

HB1812 Episiotomieschaar DOYEN recht 16,0cm

HB1814 Episiotomieschaar DOYEN recht 18,0cm

HB1910 Episiotomieschaar BRAUN-STADLER 14,5cm

HB1910-18 Episiotomieschaar WALDMAN 18,0cm

HB1910-18SC Episiotomieschaar WALDMAN SuperCut 18,0cm

HB1911 Episiotomieschaar BRAUN-STADLER 22,0cm

HB1912 Navelstrengschaar SCHUMACHER 15,5cm

HB1913 Navelstrengschaar BUSCH 13,0cm

HB1914 Navelstrengschaar BUSCH 16,0cm

HB1915 Navelstrengschaar model USA 10,5cm