104 - Gynaecologie scharen

HB1911 Episiotomieschaar BRAUN-STADLER 22,0cm

HB1912 Navelstrengschaar SCHUMACHER 15,5cm

HB1913 Navelstrengschaar BUSCH 13,0cm

HB1914 Navelstrengschaar BUSCH 16,0cm

HB1915 Navelstrengschaar model USA 10,5cm

HB1812 Episiotomieschaar DOYEN recht 16,0cm

HB1814 Episiotomieschaar DOYEN recht 18,0cm

HB1910 Episiotomieschaar BRAUN-STADLER 14,5cm

HB1910-18 Episiotomieschaar WALDMAN 18,0cm

HB1910-18SC Episiotomieschaar WALDMAN SuperCut 18,0cm