104 - Gynaecologie scharen

HB1912 Navelstr.sch. Schumacher 15,5cm

HB1913 Navelstr.sch. Busch 13cm

HB1914 Navelstr.sch. Busch 16cm

HB1915 Navelstr.sch. Mod. USA 10,5cm

04505-50 Epi.schaar. TOP DUR-IPERCUT 19cm

HB1812 Epi.schaar. Doyen 16cm recht

HB1814 Epi.schaar. Doyen 18cm recht

HB1910 Epi.schaar. Braun Stadler 14,5cm

HB1910-18 Epi.schaar. Waldman 18cm

HB1910-18SC Epi.schaar. Waldman SuperCut 18cm

HB1911 Epi.schaar. Braun-Stadler 22cm