103 – Chirurgie

1705-35 Tunnelmes voor onderkaak

1705-55 Periodontisch mes, Orban, 17,5cm

1705-65 Periodontisch mes KGF8, 17,5cm

1705-75 Periodontisch mes Fig. 1

1933-1 KIM wondhaak

1933-50 Laster wondhaak

2000-10 Schwert Twist Series, micro needleholder

2000-16 Micro, needle holder,serrated, TC

2000-60 Schwert Twist Series, micro needleholder

2000-66 TC needle holder, curved 17,5 cm micro

2513 Wanghaak Dr. Maty

2514 Wanghaak Dr. Maty

1372-10 Lucas curette, getand 17,5cm

1372-11 Lucas curette, getand 17,5cm

1372-12 Lucas curette, getand 17,5cm

1411-01 MOLT raspatorium 2,6mmen 4,0mm

1411-02 Dissectie raspatorium uitwisselbaar

1411-03 Glickmann raspatorium fig 24G, mes en raspatorium

1411-04 Micro-Buser raspatorium

1411-05 Buser raspatorium

1411-06 Buser raspatorium

1411-07 Raspatorium 2,6mm en 2,6 mm

1411-08 PRICHARD raspatorium, 17,5cm

1705-2 Tunnelmes voor bovenkaak

1208-355 Micro hechtpincet, gebogen, 17,5cm

1705-3 Tunnelmes voor onderkaak

1372-0 Lucas curette, niet getand 17,5cm

1705-4 Micro flap elevatorium recht

1372-1 Lucas curette, niet getand 17,5cm

1705-15 Papilla elevatorium 17,5cm

1372-2 Lucas curette, niet getand 17,5cm

1705-25 Tunnelmes voor bovenkaak

1125-400 JOSEPH schaar, SuperCut

1125-400B JOSEPH schaar gebogen, SuperCut

1133-400 LA GRANGE schaar SuperCut

1133-400B LA GRANGE schaar SuperCut

1135-17 Microschaar 17cm, gebogen, 8mm greep

1136-17 Microschaar 17cm, gebogen, 8mm greep

1137-17 Microschaar 17cm, gebogen, 8mm greep

1208-300 Micro pincet, 17,5cm, recht

431-10 Knabbeltang MINI-FRIEDMANN

1208-305 Micro pincet, 17,5cm, gebogen

1033-50 Mesheft, 15cm

1208-320 Micro pincet glad 17,5cm, recht

1033-60 Mesheft SAFE-EX

1208-340 Cooley pincet, 17,5cm, recht

1070-00 Mesheft 13cm TITANIUM

1208-345 Cooley pincet, 17,5cm, gebogen

1110-400 Irisschaar, recht 11cm SuperCut

1110-400B Irisschaar, recht 11cm SuperCut