118 - Botsplintertangen

HB3850 Ruskin botsplintertang recht 18,0cm

HB3851 Ruskin botsplintertang gebogen 18,0cm

HB3852 Ruskin-Liston botsplintertang recht 18,0cm

HB3853 Ruskin-Liston botsplintertang gebogen 18,0cm

HB3841 Stille-Liston botsplintertang gebogen 27,0cm

HB3842 Liston-Key botsplintertang 27,0cm

HB3843 Stille-Liston botsplintertang 27,0cm

HB3844 Cleveland botsplintertang gebogen 15,0cm

HB3845 Cleveland botsplintertang gebogen 17,0cm

HB3814 Liston botsplintertang recht 14,0cm

HB3846 Böhler botsplintertang recht 15,0cm

HB3817 Liston botsplintertang recht 17,0cm

HB3847 Böhler botsplintertang voorwaarts gebogen 15,0cm

HB3819 Liston botsplintertang recht 19,0cm

HB3848 Böhler botsplintertang achterwaarts gebogen 15,0cm

HB3822 Liston botsplintertang recht 22,0cm

HB3849 Mc Indoe botsplintertang gebogen 17,0cm

HB3824 Liston botsplintertang gebogen 14,0cm

HB3827 Liston botsplintertang gebogen 17,0cm

HB3829 Liston botsplintertang gebogen 19,0cm

HB3832 Liston botsplintertang gebogen 22,0cm

HB3838 Liston-Mini botsplintertang recht 15,0cm

HB3839 Liston-Mini botsplintertang gebogen 15,0cm

HB3840 Stille-Liston botsplintertang recht 27,0cm