101 - Deppertangen

HB0889 Deppertang FOERSTER gebogen glad 25,0cm

HB0890 Deppertang FOERSTER gebogen geribbeld 18,0cm

HB0892 Deppertang FOERSTER gebogen geribbeld 25,0cm

HB0893 Deppertang FOERSTER recht smal 25,0cm

HB0894 Deppertang FOERSTER gebogen smal 25,0cm

HB0881 Deppertang FOERSTER recht glad 18,0cm

HB0883 Deppertang FOERSTER recht glad 25,0cm

HB0884 Deppertang FOERSTER recht geribbeld 18,0cm

HB0886 Deppertang FOERSTER recht geribbeld 25,0cm

HB0887 Deppertang FOERSTER gebogen glad 18,0cm