Onze Missie

Als distributeur (en fabrikant) van chirurgisch instrumentarium, medische hulpmiddelen, medisch schoeisel en medisch meubilair werkt Meekers Medical elke dag om haar klanten de best mogelijke service en een eerlijke prijs/prestatieverhouding te bieden. Meekers Medical staat vanaf zijn oorsprong al bekend als een eerlijke en betrouwbare organisatie waarbij de klant(tevredenheid) centraal staat. Dat betekent dat niet alleen de levering van goederen en diensten conform afspraak moet worden uitgevoerd, maar ook dat klantvragen tijdig en volgens afspraak worden beantwoord.

Al jaren geven klanten aan dat Meekers Medical de beste prijs- kwaliteitverhouding biedt, daarnaast wordt Meekers Medical geprezen om haar relatieopbouw en meedenkend vermogen. Het is voor Meekers Medical vanzelfsprekend dat haar klanten een – voor hen- zo passend mogelijk advies ontvangen, zelfs als dit inhoud dat dit voor Meekers Medical niet de best mogelijke commerciële oplossing is.

Meekers Medical beschouwt haar professionele werkzaamheden op regelgevend niveau, in overeenstemming met de nieuwste internationale normen en vereisten, als vanzelfsprekend. De vooruitgang en veiligheid van de medische zorg is belangrijk en de patiënt veiligheid is hierin een essentieel onderdeel. Patiënt veiligheid is zodoende ook een belangrijk onderdeel van haar beleid.

Meekers Medical eist van zichzelf dat er voortdurend wordt ingespeeld op de behoeften van haar klanten en de nieuwe markteisen. De kwaliteitsnormen die ontstaan in overeenstemming met de klanten, leveranciers en medewerkers- dragen bij aan de uiteindelijke klanttevredenheid. Meekers Medical staat voor vakkundigheid, hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. De kern van ons kwaliteitsbeleid is: “Zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het”.


Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen’.

Het gaat daarbij om meer dan alleen de zorg om het milieu. Een ontwikkeling is duurzaam als ook rekening wordt gehouden met economische, menselijke en sociale aspecten. Want niet alleen natuurlijke bronnen zijn schaars, ook een gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken, maatschappelijk vertrouwen, machines en infrastructuur zijn niet onbeperkt aanwezig. Meekers Medical vindt dat zij hierin haar verantwoordelijkheid moet nemen.

Zodoende biedt Meekers Medical een veilige werkomgeving voor haar medewerkers onder eerlijke voorwaarden. Een informele sfeer en open communicatie zorgt voor een hecht team dat te allen tijde tracht een passende oplossing te vinden voor de klant. Meekers Medical kan met trots aangeven dat haar medewerkers over een rijke schat aan kennis en ervaring beschikken om reparatie en fixatie van chirurgisch instrumentarium alsmede de in- en verkoop hiervan te kunnen uitvoeren. Het ontwikkelen van vaardigheden en capaciteiten van werknemers wordt binnen de organisatie te alle tijden aangemoedigd. Omgaan met elkaar wordt gekenmerkt door respect, waardigheid, eerlijkheid en hoffelijkheid.

Concurreren is slechts in orde in een juridisch en ethisch toegestaan kader en concurrentieverstorend gedrag, zoals geheime prijsafspraken, omkoping en corruptie is streng verboden. Naleving van de geldende wetten en professionele normen met behoud van de vertrouwelijkheid en privacy van klanten, medewerkers en andere zakenrelaties, is een vanzelfsprekendheid. Meekers Medical vertegenwoordigt fundamentele mensenrechten en vermijdt bedrijfsactiviteiten die de mensenrechten schenden.

In 2015 zijn er door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties 17 duurzame werelddoelen afgesproken (the Sustainable Development Goals). De VN roept niet alleen de overheid maar ook burgers en het bedrijfsleven op om bij te dragen aan het behalen van deze doelen.
Meekers Medical richt zich vooral op de volgende doelen:
3: Goede gezondheid en welzijn voor iedereen door anderen te voorzien van chirurgische instrumenten en medisch schoeisel en te ondersteunen in scholing
12: Verantwoorde consumptie en productie door hergebruik van afvalproducten
13: Klimaatverandering aanpakken door gebruik te maken van duurzame energie

Meekers Medical richt zich bovenal op het welzijn en herstel van de patiënt. Er wordt uitsluitend kwalitatief hoogwaardig materiaal gebruikt. Patiënt veiligheid is niet alleen in Nederland belangrijk, maar ook in de landen waar de goede gezondheidszorg minder vanzelfsprekend is. Niet alleen verzorgt Meekers Medical gratis reparaties maar ook schenkt zij medisch instrumentarium en medisch schoeisel aan gebieden in de wereld waar patiënt veiligheid en goede gezondheidzorg in het geding is. Het deel uitmaken van de patiënt veiligheid en de vooruitgang van de medische gezondheidzorg is een erg belangrijk item.Meekers Medical streeft ernaar om negatieve milieueffecten van haar activiteiten tot een minimum te beperken. Mede hierom worden sinds jaar en dag de roestvrijstalen materialen gerecycled, wordt transport zoveel mogelijk vermeden – o.a. door bij bezoek aan klanten de leveringen persoonlijk af te leveren, gescheiden afvalstromen te beheren en gebruik te maken van energiezuinige verlichting en machines.Hierbij ligt de focus voornamelijk op de voorkant van het recycleproces. Eerst zorgen dat er minder energie verbruikt wordt om achteraf het restafval her te gebruiken (van bijvoorbeeld de roestvrijstalen materialen). Meekers Medical is gevestigd in Utrecht, een van gemeenten in Nederland die het hoogst scoort op het gebied van energie, duurzaamheid, mobiliteit en afval. Dit is een van de redenen waarom is besloten in Utrecht te vestigen. Meekers Medical ondersteunt de ambitieuze klimaatdoelstelling van de gemeente Utrecht om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Zodoende heeft Meekers Medical enige tijd geleden besloten om zonnepanelen te laten plaatsen. Hierdoor kan voor een groot deel in haar eigen verbruik worden voorzien. Besparing op energie leidt natuurlijk ook tot het terugdringen van CO2-uitstoot en gaat daarmee klimaatverandering tegen. Een mooi voorbeeld van een win-win situatie.

 

Maak gerust een afspraak voor een rondleiding bij Meekers Medical zodat u met eigen ogen kunt zien waar zij voor staan.