118 - MINI-LAMBOTTE Osteotomen

HB3470-20G Mini-Lambotte osteotoom gebogen 20,0mm, 17,0cm

HB3470-03 Mini-Lambotte osteotoom recht 3,0mm, 17,0cm

HB3470-20 Mini-Lambotte osteotoom recht 20,0mm, 17,0cm

HB3470-03G Mini-Lambotte osteotoom gebogen 3,0mm, 17,0cm

HB3470-04 Mini-Lambotte osteotoom recht 4,0mm, 17,0cm

HB3470-04G Mini-Lambotte osteotoom gebogen 4,0mm, 17,0cm

HB3470-06 Mini-Lambotte osteotoom recht 6,0mm, 17,0cm

HB3470-06G Mini-Lambotte osteotoom gebogen 6,0mm, 17,0cm

HB3470-08 Mini-Lambotte osteotoom recht 8,0mm, 17,0cm

HB3470-08G Mini-Lambotte osteotoom gebogen 8,0mm, 17,0cm

HB3470-10 Mini-Lambotte osteotoom recht 10,0mm, 17,0cm

HB3470-10G Mini-Lambotte osteotoom gebogen 10,0mm, 17,0cm

HB3470-12 Mini-Lambotte osteotoom recht 12,0mm, 17,0cm

HB3470-12G Mini-Lambotte osteotoom gebogen 12,0mm, 17,0cm

HB3470-15 Mini-Lambotte osteotoom recht 15,0mm, 17,0cm

HB3469-20G Mini-Lambotte osteotoom gebogen 20,0mm, 12,5cm

HB3470-15G Mini-Lambotte osteotoom gebogen 15,0mm, 17,0cm

HB3470-02 Mini-Lambotte osteotoom recht 2,0mm, 17,0cm

HB3470-18 Mini-Lambotte osteotoom recht 18,0mm, 17,0cm

HB3470-02G Mini-Lambotte osteotoom gebogen 2,0mm, 17,0cm

HB3470-18G Mini-Lambotte osteotoom gebogen 18,0mm, 17,0cm

HB3469-06G Mini-Lambotte osteotoom gebogen 6,0mm, 12,5cm

HB3469-08 Mini-Lambotte osteotoom recht 8,0mm, 12,5cm

HB3469-08G Mini-Lambotte osteotoom gebogen 8,0mm, 12,5cm

HB3469-10 Mini-Lambotte osteotoom recht 10,0mm, 12,5cm

HB3469-10G Mini-Lambotte osteotoom gebogen 10,0mm, 12,5cm

HB3469-12 Mini-Lambotte osteotoom recht 12,0mm, 12,5cm

HB3469-12G Mini-Lambotte osteotoom recht 12,0mm, 12,5cm

HB3469-14 Mini-Lambotte osteotoom recht 14,0mm, 12,5cm

HB3469-15 Mini-Lambotte osteotoom recht 15,0mm, 12,5cm

HB3469-02 Mini-Lambotte osteotoom recht 2,0mm, 12,5cm

HB3469-15G Mini-Lambotte osteotoom gebogen 15,0mm, 12,5cm

HB3469-02G Mini-Lambotte osteotoom gebogen 2,0mm, 12,5cm

HB3469-18 Mini-Lambotte osteotoom recht 18,0mm, 12,5cm

HB3469-03 Mini-Lambotte osteotoom recht 3,0mm, 12,5cm

HB3469-18G Mini-Lambotte osteotoom gebogen 18,0mm, 12,5cm

HB3469-03G Mini-Lambotte osteotoom gebogen 3,0mm, 12,5cm

HB3469-20 Mini-Lambotte osteotoom recht 20,0mm, 12,5cm

HB3469-04 Mini-Lambotte osteotoom recht 4,0mm, 12,5cm

HB3469-04G Mini-Lambotte osteotoom gebogen 4,0mm, 12,5cm

HB3469-06 Mini-Lambotte osteotoom recht 6,0mm, 12,5cm