118 - Subtilis Bothevels Heup en Knie

24.51.100 Gepatenteerde Subtilis hevelverlenging 24 cm

24.51.77 Subtilis heuphevel Pflüger 32 x 100 mm, 31 cm

24.51.78 Subtilis heuphevel Pflüger, gebogen 32 x 100 mm, 30 cm

24.51.90 Subtilis bekkenhevel met Propyluxgreep, 26 x 120 mm, 38 cm

24.52.30 Subtilis hevel, 12 x 75 mm, 21 cm, 90° gebogen

99.24.47 Subtilis bothevel, 20 x 100 mm, 32 cm

24.51.53 Subtilis bothevel, brede stompe tip, 32 x 100 mm, 30 cm

24.51.54 Subtilis bothevel, 19 x 75 mm, 27 cmm

24.51.67 Subtilis hevel, 90° gebogen 40 x 100 mm, 30 cm

24.51.70 Subtilis Trochanterhevel, 65° gebogen, met korte V-tip 30 x 100 mm, 32 cm

24.51.71 Subtilis Trochanterhevel, 75° gebogen, met lange V-tip 30 x 100 mm, 30 cm

24.51.72 Subtilis Trochanterhevel, 40° gebogen, met lange V-tip 30 x 100 mm, 33 cm

24.51.73 Subtilis bekkenhevel, 22 x 130 mm, 24 cm

24.51.74 Subtilis bekkenhevel, 22 x 130 mm, 25 cm

24.51.76 Subtilis heuphevel dubbeltip, dubbel gebogen, 17 x 70 mm, 31 cm

24.51.76L Subtilis heuphevel dubbeltip, dubbel gebogen, 17 x 100 mm, 31 cm

24.51.52 Subtilis bothevel, diep, 22 x 120 mm, 28,5 cm

24.51.45 Subtilis Pubis-Hevel met lange tip, 22 x 40 mm, 26 cm

24.51.46 Subtilis Pubis-Hevel met korte tip, 22 x 40 mm, 26 cm

24.51.48 Subtilis bothevel, dubbel gebogen, 15 x 45 mm, 28 cm

24.51.48L Subtilis bothevel , dubbel gebogen, 15 x 100 mm, 31 cm

24.51.57 Subtilis bothevel , dubbel gebogen, 20 x 100 mm, 31 cm

24.51.58 Subtilis bothevel , dubbel gebogen, 25 x 90 mm, 31 cm

24.51.59 Subtilis bothevel , dubbel gebogen, 32 x 80 mm, 31 cm

24.51.50 Subtilis bothevel, smal, 22 x 120 mm, 29 cm

24.51.51 Subtilis bothevel, breed, 32 x 100 mm, 30 cm

24.51.63L Subtilis bothevel gebogen, 41 x 65 mm, 32 cm

24.51.40 Subtilis heuphevel stomp 24 x 45 mm, 27 cm

24.51.40L Subtilis heuphevel stomp, 24 x 80 mm, 32 cm

24.51.41 Subtilis heuphevel stomp, dubbel gebogen, 24 x 40 mm, 25 cm

24.51.41L Subtilis heuphevel stomp, dubbel gebogen, 24 x 80 mm, 29 cm

24.51.42 Subtilis bekkenhevel, 24 x 40 mm, 27 cm

24.51.43 Subtilis Spina bekkenhevel, 24 x 40 mm, 27 cm

24.51.37L Subtilis bothevel 12 x 75 mm, 26 cm

24.51.38L Subtilis bothevel 18 x 75 mm, 27 cm

24.51.39L Subtilis bothevel 40° gebogen, 18 mm x 75 mm, 26,5 cm