118 – Botvattangen

HB3734 Lambotte botvattang verstelbaar 27,0cm

HB3735 Lambotte botvattang verstelbaar 30,0cm

HB3736 Verbrugge botvattang Fig.1, 25,0cm

HB3737 Verbrugge botvattang Fig.2, 26,0cm

HB3738 Verbrugge botvattang Fig.3, 27,0cm

HB3739 Verbrugge-Baby botvattang 17,0cm

HB3740 Verbrugge botvattang Fig.00, 15,0cm

HB3741 Verbrugge botvattang Fig.0, 18,0cm

HB3742 Verbrugge botvattang Fig.1, 24,0cm

HB3743 Verbrugge botvattang Fig.2, 26,0cm

HB3744 Verbrugge botvattang Fig.3, 28,0cm

HB3745 Ulrich botvattang recht 23,0cm

HB3746 Ulrich botvattang recht 25,0cm

HB3747 Ulrich botvattang recht 28,0cm

HB3732 Lambotte botvattang rechts gebogen 26,0cm

HB3748 Ulrich botvattang zijwaarts gebogen 28,0cm

HB3733 Lambotte botvattang verstelbaar 22,0cm

HB3718-17 Kern botvattang met sperder 17,0cm

HB3719 Baby-Kern botvattang ohne Sperre 15,0cm

HB3719-17 Kern botvattang zonder sperder 17,0cm

HB3720 Kern botvattang met sperder 21,0cm

HB3721 Kern botvattang zonder sperder 21,0cm

HB3722 Lane botvattang met sperder 33,0cm

HB3723 Lane botvattang zonder sperder 33,0cm

HB3724 Lane botvattang met sperder 45,0cm

HB3725 Lane botvattang zonder sperder 45,0cm

HB3727 Lambotte botvattang recht 22,0cm

HB3711 Farabeuf botvattang 23,0cm

HB3728 Lambotte botvattang recht 26,0cm

HB3712 Farabeuf botvattang 26,0cm

HB3729 Lambotte botvattang recht 33,0cm

HB3713 Ferguson botvattang 21,0cm

HB3730 Lambotte botvattang rechts gebogen 19,0cm

HB3715 Farabeuf-Lambotte botvattang mit Sperre 26,0cm

HB3731 Lambotte botvattang rechts gebogen 23,0cm

HB3716-20 Botvattang recht 20,0cm

HB3718 Baby-Kern botvattang mit Sperre 15,0cm

HB3704-18 Chandler botvattang recht 17,0cm

HB3705-01 Bircher-Ganske kraakbeenpaktang recht 20,0cm

HB3705-02 Bircher-Ganske kraakbeenpaktang gebogen 20,0cm

HB3705-03 Bircher-Ganske kraakbeenpaktang zijwaarts gebogen 20,0cm

HB3706-16 Setter botvattang 16,0cm

HB3706-24 Setter botvattang 24,0cm

HB3699-18 Martin kraakbeenpaktang 18,0cm

HB3707 Semb botvattang zonder sperder 19,0cm

HB3699-20 Martin kraakbeenpaktang 20,0cm

HB3708 Semb botvattang met sperder 19,0cm

HB3700-01 Sequestertang recht 20,0cm

HB3709 Van Buren botvattang 23,0cm

HB3700-02 Sequestertang gebogen 20,0cm