118 – BRUNS Scherpe lepels

HB3522 Bruns scherpe lepel 5,0mm, Fig.0, 17,0cm

HB3523 Bruns scherpe lepel 6,0mm, Fig.1, 17,0cm

HB3524 Bruns scherpe lepel 8,0mm, Fig.2, 17,0cm

HB3525 Bruns scherpe lepel 10,0mm, Fig.3, 17,0cm

HB3526 Bruns scherpe lepel 12,0mm, Fig.4, 17,0cm

HB3527 Bruns scherpe lepel 13,0mm, Fig.5, 17,0cm

HB3528 Bruns scherpe lepel 14,0mm, Fig.6, 17,0cm

HB3540 Bruns scherpe lepel Fig.000, 23,0cm, 2,0mm

HB3541 Bruns scherpe lepel Fig.00, 23,0cm, 2,5mm

HB3542 Bruns scherpe lepel Fig.0, 23,0cm, 3,3mm

HB3543 Bruns scherpe lepel Fig.1, 23,0cm, 3,8mm

HB3544 Bruns scherpe lepel Fig.2, 23,0cm, 4,8mm

HB3545 Bruns scherpe lepel Fig.3, 23,0cm, 5,3mm

HB3546 Bruns scherpe lepel Fig.4, 23,0cm, 6,0mm

HB3520 Bruns scherpe lepel 3,0mm, Fig.000, 17,0cm

HB3547 Bruns scherpe lepel Fig.5, 23,0cm, 6,7mm

HB3521 Bruns scherpe lepel 4,0mm, Fig.00, 17,0cm

HB3548 Bruns scherpe lepel Fig.6, 23,0cm, 7,3mm