101 - Ligatuurscharen

HB1945 Ligatuurschaar fijn recht sp/sp 11.5cm

HB1948 Ligatuurschaar Spencer recht 9cm

HB1948G Ligatuurschaar Spencer geb. 9cm

HB1950 Ligatuurschaar Spencer recht 12cm