101 - Ligatuurscharen

HB1945 Ligatuurschaar fijn recht 11,5cm

HB1948 Ligatuurschaar SPENCER recht 9,0cm

HB1948G Ligatuurschaar SPENCER gebogen 9,0cm

HB1950 Ligatuurschaar SPENCER recht 12,0cm