108 - Bison

730114-33 BISON-Paktang dissectie-tangmacro

730115-33 BISON-Paktang dissectie-tangmicro

730136-33 BISON II Paktang Maryland smooth

730210-33 Electroden-inleg voor BISON tang paktang Kleppinger

730211-33 Electroden-inleg voor BISON tang paktang gefenstert

730212-33 Electroden-inleg voor BISON tang paktang Maryland

730214-33 Electroden-inleg voor BISON tang dissectie-tang macro

730215-33 Electroden-inleg voor BISON tang dissectie-tang micro

730300-33 Schacht voor BISON-handgreep

730400-33 Isoleerbuis voor BISON-handgreep

730500 BISON-handgreep

730110-33 BISON-Paktang volledige set

730111-33 BISON-Paktang binnendringend

730112-33 BISON-Paktang Maryland