• Home
  •  / 
  • Privacy declaration

Privacy declaration
(version 20180601) About our privacy policy

Meekers Medical B.V. cares about your privacy. We therefore only process data that we need for (improving) our services and handle the information we have collected about you with care. We never make your data available for third parties with commercial purposes.

This privacy policy applies to the use of the website and the services of Meekers Medical B.V. The effective date for the validity of this policy is 25 May 2018. With the publication of a new version, the validity of all previous versions expires. This privacy policy describes what information is collected about you by us and where this information is used for. We also explain how we store your data and how we protect your data against misuse and which rights you have regarding the personal data you provide to us. If you have any questions about our privacy policy, please contact our privacy expert, you will find the contact details at the end of our privacy policy.

Purpose of data processing
General purpose of the processing
We use your data for the purpose of our services only. This means that the purpose of the processing is always directly related to the assignment you provide. If you share data with us and we use this data to approach you at a later date we will ask you for explicit permission. Your information will not be shared with third parties other than to meet accounting and other administrative or legal obligations. These third parties are all held to confidentiality on the basis of the agreement between them and us or an oath or legal obligation.

Automatically collected data
Data that is automatically collected by our website will be processed with the aim of further improving our services. This is metadata such as your IP address, web browser version and operating system.

Cooperation with tax and criminal investigations
In some cases, Meekers Medical B.V. could be held to share your data in connection with fiscal or criminal investigation by the government on the basis of a legal obligation. In such a case, we are forced to share your information.

Retention periods
We keep your data for as long as the sale is running. This means that we keep your customer profile until the sale is completed, the warranty period has expired or if you indicate that you no longer wish to use our services. If you indicate this, we will also regard this as a forget request. Based on applicable administrative obligations, we must keep invoices with your (personal) data, so we will keep this data for as long as the applicable period runs. Only Authorized employees have access to your customer profile and documents that we have produced as a result of your assignment.

Your rights
In accordance to the applicable Dutch and European legislation, you as a data subject have certain rights regarding the personal data processed by or on behalf of us. We explain below what these rights are and how you can invoke these rights.
In principle, in order to prevent abuse, we will only send copies of your data to your e-mail address already known to us. We keep records of settled requests, in the case of a forget request we administer anonymized data.
You have the right to submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority at any time if you suspect that we are using your personal data in the wrong way. For more information, see https://autoriteit Persongegevens.nl

Right of inspection
You always have the right to view the data that we process and which relates to your person or which can be traced to that. You can make a request to that effect to our contact person for privacy matters. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a copy of all data with an overview of the processors who have had this data at the e-mail address known to us, specifying the category under which we have stored this data.

Rectification right
You always have the right to have the data that we have processed, which relates to you or which can be traced to that, changed. You can make a request to that effect to our contact person for privacy matters. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation at the e-mail address known to us that the information has been changed.

Recht op beperking van de verwerking en vergetelheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken of te laten verwijderen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Meekers Medical B.V. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Recht op duidelijke informatie over wat wij met uw gegevens doen.
Als bedrijf verzamelen en gebruiken we persoonsgegevens. Daarom leggen wij graag uit waarom we dit doen en waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op onze website vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze
waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Geheimhoudingsplicht
We zullen uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken dan waarvoor we uw gegevens verkregen hebben. We hebben een aantal redenen om persoonsgegevens te verwerken, zoals onze wettelijke verplichtingen als bedrijf, omdat we een gerechtvaardigd belang hierbij hebben, omdat dit onderdeel is van een overeenkomst of omdat we hiervoor toestemming hebben ontvangen. Maar soms is het noodzakelijk dat we uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Die partijen voor wie de gegevens inzichtelijk zijn omdat wij hun diensten ingekocht hebben. Dit maakt ons wél verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en daarom hebben we verwerkersovereenkomsten afgesloten met partijen die persoonsgegevens van ons verwerken.

Technische maatregelen
Het liefst willen we niet te veel kwijt over hoe Meekers Medical uw persoonsgegevens beveiligd, want dat geeft derden met kwade bedoelingen te veel inzicht in de beveiliging. Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Organisatorische maatregelen
We besteden veel aandacht aan awareness over privacy en informatiebeveiliging. Iedereen die bij ons werkt heeft een geheimhouding. Ook evalueren we continu onze interne procedures en processen.

Webshops
Onze webshops zijn ontwikkeld door Utilize Business Solutions BV. Utilize heeft in geval van (technische) ondersteuning, toegang tot persoonsgegevens. Zij zullen deze gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
Utilze is op grond van de verwerkersovereenkomst tot geheimhouding verplicht.
Services die Meekers Medical B.V. bij Utilize afneemt bevinden zich binnen de EU.

Webhosting
Wij nemen webhostingdiensten af van Oxilion. Oxilion heeft passende maatregelingen genomen (conform ISO 27001 en NEN7510)voor een veilige bewaring en opslag van vertrouwelijke informatie. Zij gebruikt deze informatie niet voor eigen doeleinden. Onze webpagina’s zijn beveiligd met SSL-encryptie, zodat gegevens niet onderschept kunnen worden.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van KPN Internedservices. KPN Internedservices heeft passende maatregelingen genomen voor een veilige bewaring en opslag van vertrouwelijke informatie. Zij gebruikt deze informatie niet voor eigen doeleinden.
Onze webpagina’s zijn beveiligd met SSL-encryptie, zodat gegevens niet onderschept kunnen worden.

Betalingsverwerking
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webshops maken wij gebruik van het platform van Sisow. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij de volgende persoonsgegevens delen met Sisow:
Naam
Woonplaats
Betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.
Sisow gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij de volgende persoonsgegevens delen met DHL:
Naam
Bezorgadres
DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Mailinglijst
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven middels YMPL. YMLP heeft passende maatregelingen genomen voor een veilige bewaring en opslag van informatie. Onderaan elke e-mail zit een ‘unsubscribe’ link. Wanneer u ‘unsubscribe’ kiest, worden uw gegevens verwijderd.
YMLP maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.
Voor het opslaan en verwerken van al deze gegevens zullen we u om toestemming vragen.

Webformulieren
Wij beheren onze online formulieren middels Formdesk. Formdesk heeft passende maatregelingen genomen voor een veilige bewaring en opslag van informatie. Zij gebruikt deze informatie niet voor eigen doeleinden. Formdesk is op grond van de verwerkersovereenkomst tot geheimhouding verplicht.

Technische ondersteuning
Infrastructuur
Wij nemen infrastructuur (in de vorm van een internetverbinding) af van Vodafone. In die hoedanigheid heeft technisch personeel van Vodafone toegang tot data die wordt gebruikt. Vodafone heeft passende maatregelingen genomen voor een veilige bewaring en opslag van vertrouwelijke informatie. Zij gebruikt deze informatie niet voor eigen doeleinden.

Systeembeheer
Voor ondersteuning op het gebied van systeembeheer en AccountView (administratiesoftware) maken wij gebruik van de diensten van I&O. I&O heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. I&O is op grond van de verwerkersovereenkomst tot geheimhouding verplicht.
Services die Meekers Medical B.V. bij I&O afneemt bevinden zich binnen de EU.

Softwarebeheer Administratie
Voor ondersteuning op het gebied van administratiesoftware AccountView maken wij gebruik van de diensten van Utilize. Utilize heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.
Utilize is op grond van de verwerkersovereenkomst tot geheimhouding verplicht.
Services die Meekers Medical B.V. bij I&O afneemt bevinden zich binnen de EU.

Contactgegevens
Meekers Medical B.V.
T.a.v. Privacy expert
Middenwetering 17
3543 AR Utrecht
Nederland
T (030)26612083
E fiona@meekersmedical.nl