Optimalisatie van instrumentensets

In de meeste ziekenhuizen zijn uitgebreide instrumentensets van bepaalde toeleveranciers in huis voor orthopedische ingrepen. De sets voor deze ingrepen zijn vaak zodanig uitgebreid dat zowel de kleinste maat als de grootste maat prothese er in geplaatst kan worden. Dat betekent dat een groot deel van de instrumenten tijdens vele orthopedische ingrepen onnodig op de operatiekamer aanwezig is en toch uit de steriele verpakking wordt gehaald. Hoe kun je hier mee omgaan en is dit te optimaliseren?

Inrichting van instrumentensets

Een ziekenhuis in de regio Utrecht vond dat de inrichting van de instrumentenset voor de TKP (Totale Knie Prothese) efficiënter kon. Men was ervan overtuigd dat het aantal benodigde instrumentennetten met een slimmere indeling flink kon worden teruggedrongen. Op de originele instrumentensets voor de TKP van het ziekenhuis zat een range van vier oplopende maten aan trials, links en rechts. De OK en het instrumentenbeheer hadden de voorkeur om alle maten te splitsen en in kleinere netten in te laten snijden. Op deze manier zou één basis net met instrumentarium en twee kleine netten met trials volstaan voor de ingreep. Er waren volgens hen voldoende argumenten om hier een proef mee te gaan draaien. De switch naar kleinere instrumentensets zorgt ervoor dat er minder ruimte gebruikt wordt in de wasmachine en de autoclaaf. Daarbij wordt er minder instrumentarium onnodig uitgepakt. Men kan op basis van de geplande patiënt al gericht een selectie maken aan instrumentarium en bijbehorende trials.

 

 

De cijfers

  • Met de maat-specifieke sets wordt 15 minuten per ingreep bespaard in de reiniging, desinfectie en tijdens het opdekken. Men heeft 4 TKP ingrepen per dag en realiseert dus een besparing van 60 minuten per dag, verdeeld over de CSA en de OK;
  • Op jaarbasis bespaart het ziekenhuis 228 wascharges omdat de sets kleiner zijn. Voorheen waren dit 456 wascharges per jaar dus het gaat om een halvering van het aantal wascharges;
  • Op jaarbasis bespaart het ziekenhuis 60 autoclaafladingen. In de oude situatie waren er 219 autoclaafladingen benodigd voor de TKP, dit zijn er in de nieuwe situatie slechts 161.

Vanzelfsprekend komen daar nog enkele andere voordelen uit voort. Denk aan extra ruimte op de opdek van de OK, CSA en steriele berging maar ook Arbo-technische voordelen wegens kleinere en dus lichtere instrumentensets. Uiteindelijk bespaart het ziekenhuis in kwestie ook op de verwerking en dus personeelskosten en zijn er minder instrumenten nodig waardoor de voorraad minder groot hoeft te zijn. Tot slot zijn de gevolgen voor duurzaamheid/milieu welke vasthangen aan de reductie van wascharges en autoclaafladingen nog niet eens benoemd en berekend maar ook dit is een groot pluspunt.

Conclusie

Een goede communicatie tussen de CSA en de OK heeft geresulteerd in een mooi project en een prachtig resultaat. De herinrichting van instrumentensets voor de TKP bespaart ontzettend veel tijd en zorgt ervoor dat er aanzienlijk minder wasbeurten nodig zijn. Dit bewijst dat er mooie mogelijkheden zijn om instrumentensets te optimaliseren. Vanuit de leveranciers en fabrikanten van implantaten worden veelal gestandaardiseerde instrumentensets aangeleverd. Vanuit hen is dit goed te begrijpen want op deze manier is het mogelijk één type set mee te leveren aan vrijwel alle eindgebruikers van het instrumentarium. Het voorbeeld hierboven laat zien dat deze gestandaardiseerde instrumentensets niet altijd de beste oplossing te zijn. Probeer hier vanuit de CSA en de OK goed over na te denken en zoek naar andere oplossingen.