De voordelen van een merkonafhankelijke toeleverancier voor u als afnemer en eindgebruiker op een rijtje

Merken-Onafhankelijk -MeekersMedical

Een merkonafhankelijke toeleverancier, wat is dat nu eigenlijk? Merkonafhankelijkheid wordt bepaald door contractuele verplichtingen met fabrikanten. Wanneer uw toeleverancier bepaalde afnameverplichtingen heeft met fabrikanten, dan is deze niet merkonafhankelijk. Men zal altijd geneigd zijn om het advies richting de fabrikant te sturen naar waar de afnameverplichting geldt zodat deze afnameverplichting eerder behaald wordt. Een toeleverancier zonder afnameverplichting bij één specifieke fabrikant of met meerdere fabrikanten mag zichzelf merkonafhankelijk noemen. Men is in dat geval vrij in de te maken keuzes en kan vrijblijvend switchen van fabrikant omwille van de prijs, de beschikbaarheid van artikelen, een opgegeven levertijd of de kwaliteit.

Hieronder leggen wij graag uit wat de voordelen zijn van een merkonafhankelijke toeleverancier voor u als afnemer of eindgebruiker.

Voordelen voor de afnemers

Een merkonafhankelijke toeleverancier zal altijd het beste resultaat kunnen behalen voor u als afnemer. Dit is mogelijk omdat er kan worden gekeken naar de prijs/kwaliteit verhouding en verschillen die er zijn tussen de verschillende fabrikanten. In de medische wereld zijn er namelijk grote verschillen tussen de specialismen die er zijn. Zo kan fabrikant A kwalitatief ontzettend goed KNO-instrumentarium fabriceren en kan fabrikant B prachtig orthopedisch instrumentarium produceren. De vrijheid om KNO-instrumentarium bij fabrikant A en Orthopedisch instrumentarium bij fabrikant B af te nemen is voor de afnemer dan ook zeer wenselijk. Deze vrijheid zorgt ervoor dat in elk specialisme kan worden gekozen voor het kwalitatief beste instrumentarium. Daarnaast kan,  bijvoorbeeld bij een plafond in het budget, worden gezocht naar goedkopere alternatieven. Uw toeleverancier kan diverse offertes met elkaar vergelijken en het economisch beste voorstel realiseren.

Voordelen voor de gebruikers

De levertijden bij verschillende fabrikanten komen steeds meer onder druk te staan. Dit is niet alleen het geval in de medische sector maar ook in andere sectoren. Het grondstoftekort is één van de redenen die hiervoor wordt aangevoerd door de fabrikanten. In de medische sector heeft daarnaast de ingang van de Europese verordening EU 2017/745, kortweg MDR, ook nog een behoorlijke impact op levertijden en de beschikbaarheid van bepaalde artikelen. Veel fabrikanten kiezen er vanuit kosten/baten oogpunt namelijk voor om bepaalde artikelen uit het assortiment te halen. Dit komt mede door de enorme kosten die de verscherpte regelgeving rondom de dossiervorming van artikelen met zich meebrengt. Een merkonafhankelijke toeleverancier heeft de mogelijkheid om het assortiment bij verschillende fabrikanten te benutten en kan zodoende bij het wegvallen van beschikbaarheid óf bij absurd lange levertijden overschakelen naar goede alternatieven. Dit geeft de gebruiker het voordeel dat in de meeste gevallen niet (te) lang op artikelen hoeft te worden gewacht.

Met een merkonafhankelijke toeleverancier treft u de vrijheid om te switchen van fabrikant waardoor meerdere assortimenten kunnen worden benut. Dit zorgt ervoor dat de mogelijkheden vele malen groter zijn dan bij een niet-merkonafhankelijke toeleverancier.

Bekijk hier al onze merken.