Tips voor het verlengen van de levensduur van uw kostbare handstukken

De dentale handstukken van KaVo worden zeer veel gebruikt in de Nederlandse gezondheidszorg. Wanneer deze handstukken op de juiste manier gebruikt én gereinigd worden kunnen ze lang meegaan, iets dat zowel in de praktijk als in meerdere onderzoeken wordt bevestigd. In dit blog willen we u graag enkele gebruiks- en onderhoudstips meegeven waardoor u de levensduur van deze kostbare apparatuur kunt verlengen.

Wanneer u weet dat meer dan 50% van de problemen die wij als Meekers Medical met betrekking tot de reparaties van KaVo handstukken tegenkomen wordt veroorzaakt door slecht of verkeerd onderhoud en/of reiniging begrijpt u ook dat een hoop schade aan deze artikelen is te voorkomen. Handstukken die namelijk goed worden gereinigd en onderhouden kunnen zelfs na vele jaren gebruik een betrouwbaar hulpmiddel blijven.

Om te beginnen is het zeer verstandig om goed te kijken naar de symbolen die op de handstukken staan afgebeeld. Wanneer het symbool voor thermische desinfectie staat afgebeeld op het handstuk wil dit zeggen dat het handstuk in een thermodesinfector aan de buitenzijde wasbaar en desinfecteerbaar is.

 

KaVo handstukken met het symbool voor sterilisatie kunnen in een druksterilisator tot maximaal 138° C worden gesteriliseerd. De hand- en hoekstukken moeten voor sterilisatie met de juiste KaVo onderhoudsproducten worden gereinigd en na sterilisatie direct uit de sterilisator worden gehaald om condensschade te voorkomen.

 

Gebruik

Zorg ervoor dat tijdens een behandeling met de handstukken geen beschadigde boren worden gebruikt. Het is verstandig om vóór elk gebruik deze boren te controleren op verschillende punten. Controleer bijvoorbeeld of de schacht vrij is van krassen, deuken en bramen om ervoor te zorgen dat het spantangmechanisme hierdoor niet beschadigd raakt. Wanneer dit namelijk het geval is kan dat leiden tot vastzittende boren of juist tot slippende boren in de spantang met de nodige warmteontwikkeling tot gevolg. In het ergste geval kan bij een beschadigde spantang de boor zelfs loskomen.

Let er eveneens op dat de boren in zijn geheel in de boorkop worden geplaatst en dat er geen uitsparingen of groeven zichtbaar zijn direct naast het klemmechanisme. Wanneer een boor niet volledig in de schacht wordt geplaatst zal er een ongelijke belasting op het voorste en het achterste lager van het handstuk plaatsvinden. Hierdoor kunnen de lagers vroegtijdig falen. Voldoe ook altijd aan de voorgeschreven afmetingen van de boren. Voor fabrikantinformatie over de lengte, diameter, schachtvorm en maximumsnelheid van de verschillende typen boren adviseren we altijd de bijbehorende gebruiksaanwijzing te raadplegen.

Laat ook nooit het gereedschap in het handstuk zitten na gebruik. De boorkop moet tijdens opslag niet belast worden om de levensduur te verlengen en het opslaan van een handstuk waar nog een boor in zit geplaatst gaat vaak gepaard met een risico op verwonding of infectie.

Er wordt aanbevolen om kronen te bewerken met kruislings vertande gereedschappen. Als er wordt gewerkt met boren met een enkele, rechte vertanding (spiraalvertand), wees er dan op bedacht dat deze gemakkelijk vast kunnen slaan. Wanneer dit vastslaan gebeurt, schakel dan direct het handstuk uit. Dit vastslaan veroorzaakt namelijk een extreme belasting op het spantangmechanisme, dit type boren moet daarom zoveel mogelijk vermeden worden.

Voorbeeld van een spiraalvertanding (links) en van een kruislingse vertanding:

Als laatste gebruikstip adviseren we graag om tijdens het gebruik van het handstuk nooit de spanknop aan te raken of te in te drukken. Het spreekt voor zich dat dit tot overmatige slijtage en warmteontwikkeling kan leiden. Gebruik om die reden ook nooit het handstuk als wanghaak, de normaal voorkomende warmte van het handstuk kan brandwonden bij de patiënt veroorzaken.

 

Reiniging en onderhoud

De kogellagers in het KaVo handstuk behoeven zeer regelmatige smering. Het handstuk draait met snelheden tot 400.000 toeren per minuut rond en heeft dus soepel draaiende kogellagers nodig. Zelfs het eenmalig vergeten te smeren van deze lagers kan al leiden tot vroegtijdige schade.

Het is aan te raden om defecte kogellagers zo spoedig mogelijk te laten vervangen om vervolgschade te voorkomen. Tekenen van versleten kogellagers zijn onder andere een luid ratel/ruisgeluid, een ongelijke werking, het (volledig) blokkeren van het handstuk en oververhitting.

Chirurgische handstukken vereisen een speciale reinigingsbehandeling. Reinig het handstuk altijd direct na gebruik onder lauw stromend water om al het uitwendige vuil te verwijderen. Als het handstuk uit elkaar kan worden genomen, haal het dan uit elkaar en reinig ook de binnenkant onder lauw stromend water. Reinig nooit in een ultrasoon bad, de trillingen hiervan veroorzaken namelijk schade aan de kogellagers.

Gevolgen van het niet of slecht reinigen kunnen zijn dat door coagulatie van bloed en de kristallisatie van zoutoplossingen corrosie kan ontstaan. Controleer daarom vóór elke sterilisatie of er geen resterende zoutoplossing meer aanwezig is in het handstuk. Gebruik voor het reinigen van de handstukken uitsluitend door KaVo aangeraden reinigingsmiddelen.

Over het algemeen worden zgn. wipes aangeraden voor de desinfectie van de handstukken en motoren.

Als er namelijk teveel desinfectiemiddel of een niet goedgekeurd desinfectiemiddel op het handstuk, turbine of motor wordt gespoten kunnen er defecten optreden.

Voor de reiniging en het onderhoud van de handstukken wordt de voorkeur gegeven aan de geautomatiseerde KaVo Quattocare Plus boven het handmatig onderhoud van hand- en hoekstukken. In de Quattrocare worden hand- en hoekstukken op de juiste wijze en met de juiste hoeveelheid KaVo smeermiddel gesmeerd. Na smering wordt de overtollige olie uit het hand- of hoekstuk verwijderd door middel van perslucht. Het gebruik van de KaVo Quattrocare Plus zorgt voor een consistent onderhoud en voorkomt fouten. Dit zal leiden tot besparingen op onnodige reparaties.

Na de reiniging in de Quattrocare kan het hand- of hoekstuk in een sterilisatiezakje worden geplaatst en tot maximaal 138° C worden gesteriliseerd in een autoclaaf. Let erop dat het instrument direct na de sterilisatie uit de autoclaaf wordt gehaald, door condensvorming kan er namelijk schade aan het apparaat ontstaan.

Wij hopen dat u door dit blog een aantal tips heeft kunnen opdoen waardoor u het onderhoud van uw handstukken van KaVo kunt optimaliseren. Hopelijk kunt u daardoor nog jaren gebruik maken van goed werkende boorhandstukken om zo de behandeling veilig en efficiënt uit te kunnen voeren.

Mocht u naar aanleiding van dit blog nog aanvullende vragen hebben over het onderhoud van KaVo handstukken of wenst u geïnformeerd te worden over de mogelijkheden van reparatie door Meekers Medical? Neemt u dan gerust contact met ons op!