Tegenwoordig horen we veel over non-stick bipolaire pincetten en de voordelen die ze bieden tijdens een medische ingreep. Maar wat houdt non-stick nou eigenlijk in en hoe kun je daar wat betreft reiniging het beste mee omgaan? In dit blog geven we daar meer uitleg over.

De punten van bipolaire pincetten worden gebruikt om weefsel te coaguleren tijdens een ingreep. Hiertoe wordt door middel van hoogfrequente elektriciteit een stroom door het weefsel geleid tussen de beide punten van het pincet. De weerstand van het weefsel zorgt voor warmte, wat leidt tot het effect dat de behandelaar wil bereiken. Dit zal – afhankelijk van de ontstane warmte – variëren van het denatureren van bindweefsel zodat een krimpend effect plaatsvindt tot aan het dichtschroeien van een bloeding of het verbranden van het weefsel.

 

 

Wanneer de temperatuur in de punten van het pincet te heet wordt zal er weefsel aan blijven plakken. Dit is een vervelende bijkomstigheid tijdens een ingreep, het zorgt er immers voor dat er niet langer nauwkeurig en soepel gewerkt kan worden met het pincet. Om dit effect zoveel mogelijk tegen te gaan hebben fabrikanten zogenaamde non-stick diathermiepincetten ontwikkeld. Deze pincetten hebben als doel om de warmteverwerking ín de punt van het pincet zo optimaal mogelijk te laten werken zodat aanplakking zo min mogelijk voorkomt.

In eerste instantie werd dit gedaan door een roestvrij stalen (RVS) punt te coaten met een minder goed warmtegeleidend materiaal. Latere toepassingen maakten gebruik van plateren met gebruik van een zilveren laag. Tegenwoordig zijn high-end, non-stick pincetten zoals de SuperGliss® van Sutter Medizintechnik voorzien van een punt die volledig is samengesteld uit een zilverlegering. Doordat de warmtediffusie van de zogenaamde. ‘hotspots’ in de punt veel beter is bij gebruik van deze zilverlegering zal weefsel niet aan de punten plakken. Bij conventionele, gecoate of geplateerde RVS-punten is dit veel meer het geval.  Omdat de punt massief is zal de non-stick eigenschap zelfs bij kleine beschadigingen blijven bestaan.

Tijdens tests met een langere activering (tot 25 seconden) blijkt zelfs dat de piektemperatuur in deze non-stick pincetten maximaal 46° bedraagt tegenover 86° bij conventionele pincetten.

Het spreekt voor zich dat pincetten die niet aankoeken voor het gebruiksgemak te prefereren zijn.

Enkele aandachtspunten met betrekking tot het reinigen van dit soort pincetten willen we wel graag melden. Ondanks het feit dat er geen weefsel vastkleeft aan de pincetpunten kan er wel bloed op achterblijven. Dit bloed, zeker wanneer het na verloop van tijd is opgedroogd, kán tijdens de reiniging op de CSA worden aangezien voor aangekoekt weefsel. Wanneer dit het geval is kan er mogelijk te hard geschrobd gaan worden op de delicate punten omdat dit een gebruikelijke manier is om de isolatie en de punten van aangekoekt weefsel te ontdoen. Omdat de punten van een SuperGliss® pincet zachter zijn dan bij conventionele pincetten zullen de punten op deze manier harder slijten dan noodzakelijk is. Bovendien wordt hierdoor de puntgrootte kleiner, hetgeen de dimensies van het pincet zal veranderen. Mogelijk beschadigt ook de isolatie van het pincet sneller op deze manier. Het verdient dus aanbeveling om de punten van het pincet reeds op de OK of de polikliniek met een vochtig doekje te ontdoen van eventuele bloedresten. Mochten er nou op de CSA toch nog bloedresten op het pincet aanwezig zijn, leg het dan even in een waterbad te weken. Hierna kan het bloed er eenvoudig worden afgeveegd en kan het pincet volgens de aanwijzingen van de fabrikant worden gereinigd en gesteriliseerd.

Ook kan soms een zwarte verkleuring worden geconstateerd op de punten van een SuperGliss® pincet. Dit verschijnsel komt door oxidatie van het zilver, waaruit de legering grotendeels bestaat. Wanneer zilver in contact komt met waterstofsulfide (zwavel) zal deze oxidatie plaatsvinden. Ook op zilveren sieraden is dit verschijnsel waar te nemen, dit ontstaat daar vaak door contact met de huid.

Deze oxidatie is overigens bio-compatible en niet schadelijk voor de patiënt. Een pincet met deze oxidatie kan gewoon worden gesteriliseerd en worden gebruikt. Wanneer men toch deze oxidatie wil verwijderen bestaan er speciale zilverpoetsdoekjes waarmee deze verkleuring kan worden weggeveegd alvorens het pincet te reinigen.

Kortom: Het gebruik van non-stick diathermiepincetten kan een ingreep zeker vergemakkelijken en frustratie over aankoekende pincetten bij de behandelaar wegnemen. Ze zijn gebruiksvriendelijk in onderhoud wanneer men rekening houdt met een aantal aandachtspunten.

Wanneer u vragen heeft over deze non-stick bipolaire pincetten en hun mogelijkheden, neemt u dan gerust contact op met Meekers Medical.