RETOUR EN GARANTIE

Retourneren

U heeft het recht om binnen 14 dagen een artikel te ruilen/retourneren. In geval van retourneren, wordt het volledige orderbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van de teruggezonden artikelen, gecrediteerd. De verzendkosten zijn voor uw rekening. Wij schatten dat deze kosten ongeveer € 6,75 zullen bedragen. Bij retourzendingen hanteren we voorwaarden. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Meekers Medical niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Vraag daarom aan de koeriersdienst altijd om een traceercode en bewaar deze goed.

Wilt u een artikel ruilen/retourneren?

  •  Neem contact op met onze medewerkers Binnendienst. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30-17.00 uur op telefoonnummer 030-2612083.
    •    Voeg een kopie van de factuur bij de zending met een omschrijving van uw wensen
    •    U dient de retourzending voldoende gefrankeerd te versturen naar: Meekers Medical BV, Middenwetering 17 3543AR Utrecht o.v.v. RETOUREN (ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde retourzendingen worden geweigerd). Wij schatten dat deze kosten ongeveer € 6,75 zullen bedragen.

Voorwaarden retour zenden klompen en medisch schoeisel 

U heeft klompen ontvangen en wilt deze retour sturen naar Meekers Medical. Wanneer u toestemming/bevestiging voor deze retourzending heeft ontvangen van één van onze medewerkers willen we u op de volgende retour-voorwaarden wijzen:
1) De klompen dienen als nieuw te zijn en mogen geen gebruikssporen vertonen.
2) De klompen mogen niet gedragen zijn. Natuurlijk mag u wel de klomp passen zoals u ook in een fysieke winkel zou doen om de klomp te beoordelen om het product te houden.
3)  De originele fabrieksverpakking dient aanwezig te zijn. Deze dient onbeschadigd, niet beklad met viltstift en vrij van adreslabels, plakband of stickers te zijn.
4) Bij de retourzending graag erop letten, dat de schoenendoos goed verpakt wordt. De schoenendoos is geen verzenddoos.
5) Gelieve de volgende gegevens vermelden op uw retour bon: naam contactpersoon Meekers Medical (met wie deze retourzending is afgesproken), naam contactpersoon in uw bedrijf (voor het geval, dat er nog vragen zijn), uw originele ordernummer en mits mogelijk Meekers Medical pakbonnummer van de zending, waarmee u het schoeisel ontvangen heeft.
6) Afhankelijk van het merk schoeisel, dat u terug wenst te sturen, zijn we genoodzaakt om restockingskosten van de leverancier door te berekenen. Om na te gaan of dit op uw order van toepassing is kunt u telefonisch contact opnemen met onze productspecialist klompen. Normaal gesproken gaat het hierbij om 10% van de factuurwaarde. Uiteraard zijn deze kosten niet van toepassing, wanneer klompen door een fout van Meekers Medical verkeerd geleverd zijn.
7) Ontvangen onverkoopbare klompen en medisch schoeisel worden aan u geretourneerd en de bijkomende kosten zullen aan u worden berekend
8) Uitzondering  voor retourneren zijn producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. Dit wordt ook ‘maatwerk’ genoemd. (Speciaal bewerkte- en gemodificeerde klompen.)

9) Teruggave is nimmer mogelijk indien de goederen incompleet dan wel beschadigd zijn, niet zijn opgenomen in het standaard assortiment, incourant en/of niet door de leverancier geleverd zijn
10) We behouden ons het recht voor om goederen niet te crediteren indien de boven genoemde regels niet nagekomen is.

Garantie

Voor al onze schoenen en klompen gelden de wettelijke richtlijnen voor fabrieksgarantie: in geval van fabricagefouten wordt het schoeisel vergoed of omgeruild. Op onze producten geven wij alleen garantie bij een terechte klacht. Een klacht is terecht als deze niet is veroorzaakt door;
• beschadiging door opzet, of door nalatigheid (bijvoorbeeld was-, val en/of stootschade)
• onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
• slijtage en/of beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.  Tijdens deze termijn wordt u geacht zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Wij adviseren u om de levering slechts in die mate uit te pakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u de bestelde producten wenst te behouden
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons schriftelijk, via info@meekersmedical.nl, op de hoogte stellen en de overeenkomst herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het hieronder te downloaden formulier voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om een mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Kosten in geval van herroeping

Indien u wenst gebruik te maken van uw herroepingsrecht zijn de verzendkosten voor retour zenden voor U. Wij schatten dat deze kosten ongeveer € 6,75 zullen bedragen. Meekers Medical BV zal het factuurbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van de teruggezonden artikelen, terugbetalen. Het aan u overgemaakte factuurbedrag is incl. leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) Indien niet alle artikelen van de order retour worden gezonden zal Meekers Medical BV de leveringskosten wel in rekening brengen

Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u de geleverde producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in een zo origineel mogelijke verpakking en het product onbeschadigd aan ons te retourneren. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Meekers Medical niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Vraag daarom aan de koeriersdienst altijd om een traceercode en bewaar deze goed.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Indien er niet aan de regels omtrent retour zenden voldaan wordt kan u geen beroep doen op het herroepingsrecht.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1) Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2) De consument is  alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. ( zie ook voorwaarden bij retourzending)

100 - Chirurgische instrumenten

200 - Instrumentennetten, cassettes en draadmanden

300 - CSA benodigdheden

400 - Koudlichtkabels, optieken en lichtbronnen

500 - Medische klompen

600 - Meubilair

700 - Corona maatregelen